Časopis
Izdanja
Kratice
Rječnik
O nama
Izdanja
Zbornici
Biografije
Prof. dr. sc. Igor Čatić - Drugi o Čatiću

U knjizi Igor Čatić: Životopis i ostale aktvnosti, objavljena su četiri teksta drugih autora. Od njih je samo jedan napisan posebno za tu priliku, onaj dekana FSB-a prof. dr. sc. Ivana Jurage. Ostala tri su bila samo prilagođena potrebama knjige, ona prof. dr. sc. S. Severa, prof. dr. sc. Z. Benčića i mr. sc. M. Ožanića.

U jednom trenutku pojavila se zamisao da zamolim kolegice i kolege koji su na različite načine surađivali sa mnom  jekom mojih, sada više od šest desetljeća rada. No jedan od onih koji se odazvao s prilogom poznaje me gotovo sedam de setljeća.

Prof. dr. sc. Igor Čatić - Životopis i djelatnosti

Došlo je tako vrijeme kada treba barem početi sakupljati na jednome mjestu sve što se radilo tijekom duge karijere. Aktivnosti su podijeljene u četiri osnovne skupine: tiskani tekstovi, javni nastupi (predavanja, televizijske i radijske emisije), nastavnička djelatnost te ostale aktivnosti.

Prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić - Život i dijelo

Prva knjiga iz Edicije Život i djelo Hrvatske udruge biv- πih studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF). Posvećena je istaknutoj profesorici Ani Mariji Grancarić, na- πoj predsjednici i osnivačici AMCA TTF. Povod ovoj publikaciji je godišnja Nagrada “Fran Bošnjaković”, koja se dodjeljuje zaslužnim sveučilišnim profesorima tehničkih fakulteta te medalja i diploma Tehničkog sveučiliπta “Gheorghe Asachi” iz Iasi, Rumunjska uvaženim profesorima iz inozemstva.

Edicija Istaknuti profesori, Zvonimir Janović

Osma knjižica edicije Istaknuti profesori posvećena Zvonimiru Janoviću, umirovljenome profesoru Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Sadržaj knjižice plijeni pozornost ne samo njegovim bogatim i plodnim životom, nego i sjećanjima mnogih prijatelja, kolega i suradnika koja izvrsno ocrtavaju njegov značaj i etičan pristup životu i radu.