Časopis
Izdanja
Kratice
Rječnik
O nama
O nama
Časopis za plastiku i gumu Polimeri izlazi redovno već 34 godinu. Izdavač je Društvo za plastiku i gumu.

Karakter časopisa je znanstveni, stručni, obrazovni i poslovni, a u svakom broju donosi mnoštvo informacija o najnovijim dostignučima na područjima plastike i gume te potrebne opreme.

Časopis Polimeri jedino je izdanje ove vrste u Hrvatskoj. Dio naklade šalje se u inozemstvo. Časopis referiraju sekundarne publikacije: CA Search, CAB Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Chemical Safety New Base, DIALOG Sourceone (SM) Eng., El Compendex Plus, Maro Polymer Notes, Mechanical Engineering Abstracts, Pascal, Polymer Library Database, Rubber & Plastics, Referativny Zhurnal, SCOPUS, Textile Technology Digest, World Surface Coatings Abstracts, World Textiles i World Translations Index. Tekstove pohranjuje i petnaestak podatkara diljem svijeta.

Časopis POLIMERI čita zainteresirano rukovodno osoblje, tehnički stručnjaci, ekonomisti, pravnici i ostali zainteresirani stručnjaci koji rade kod proizvođača polimernih sirovina i dodataka, polimernih materijala, opreme, plastičnih i gumenih dijelova, znanstvenici, nastavnici te ostali zainteresirani za ovo područje ljudskog djelovanja. Stoga se oglašavanjem u POLIMERIMA obraćate vrlo širokom krugu zainteresiranih, koji se bave polimerstvom.


e-ISSN: 1846-0828
ISSN: 0351-1871

Uredništvo:
Ivana Lučića 5
HR-10000 ZAGREB
Tel.:/Fax: (01) 631 41 97
E-mail: polimeri@fsb.hr

Glavna urednica:

Prof. dr. sc. Đurđica ŠPANIČEK
E-mail: djurdjica.spanicek@fsb.hr